Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sulta

29 Ocak 2023

     Otorite, tahakküm. Arapça sulṭa sözcüğünden. Süryanice şalṭā (=hükümranlık, egemenlik) şeklinden Arapçaya intikal etmiş olabilir. Akadca šalatu (=güç sahibi olmak, güçlü olmak) sözüne dayanmaktadır. Bkz. Sultan.