Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sümen

10 Kasım 2020

     Üzerinde yazı yazmaya ve arasında evrak saklamaya yarayan deri kaplı altlık. Fransızca sous (su: ‘alt) ve main (men: ‘el’) eklerinden oluşan Fransızca sous-main (sumen: ‘el altı) sözünden alınarak Türkçede yaygın olarak sümen şeklinde telaffuz edilmiştir. Fransızcada buna benzer sous-chef (suşef: ‘şef/başkan yardımcısı), sous-fifre (sufifr: ‘küçük memur’), sous-marin (sumaren: ‘denizaltı’), sous-sol (susol: ‘yeraltı’), sous-titre (sutitr: ‘alt başlık’) gibi sözler telaffuz ediliyor. Türkçede “sümen altı etmek” deyimi, ‘bir evrakın işleme konulmasını engellemek’ veya ‘bir işin yapılmasını geciktirmek’ diye anlaşılıyor.