Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Süngü

22 Aralık 2022

     Tüfek namlusunun ucuna takılan kılıç şeklindeki küçük alet. Orta Çağ Türkçesindeki sünğü (=süngü, mızrak, kargı) sözünden gelmektedir. Aynı çağda Türkçe süŋüş (=savaşmak, savaş, muharebe) sözcüğü kullanılmıştır. Orhon Yazıtlarında süŋüş  (=savaş) ve süŋüg (=mızrak) sözleri bulunuyor. Süngü sözünü bu bağlamda görmek gerekmektedir. Kürtçe sungi, Azerice ve Kırgızca süngü. Diğer bir kısım dillere de intikal etmiştir. Ermenice süngü, Arapça sūngū, Yunanca sunğki.