Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sünnet

11 Aralık 2021

     Hal ve hareketlerin, davranışların taklidi. Arapça sunna (=işlek yol) sözünden kaynaklanmıştır. İslamiyet’ten evvel sunnat (>sünnet) sözü biliniyordu. Arapça sünnet, ‘göbekle kasık arası veya kasık bölgesi kılları ile atın bileğinin ardındaki kıllar’ demektir. Bu karşılıktaki sünnet Arapça şunne’den kaynaklanıyor. Sunne’den kaynaklanan sünnet sözü ise ‘bir çeşit hurma ve bir kimsenin dışa yansıyan iyi kötü davranışları ile yol’ karşılığında bilinmiştir. Kur’an’da Hz. Muhammed’den önceki milletlerin ve onların elçilerinin sünnetinden “Sunnat al-avalîn” ifadesiyle söz edilmektedir (Kur’an, VIII/38). İkinci kökten gelen sünnet sözcüğü İslamiyet’ten sonra Allah’ın yolunun izlenmesini ve Hz. Muhammed’in davranışlarının örnek alınmasını esas almıştır. İyi sünnet (=iyi davranışlar) ve kötü sünnet (=kötü davranışlar) ayrımı yapılarak iyi sünnetin taklit edilmesi, örnek alınması benimsenmiştir. ‘Uygulama, yol, davranış’ karşılığındaki sünnet kelimesi İlk Çağ’da Museviler aracılığıyla Afrika’dan devralınan, erkek çocuklarının tenasül organına yapılan cerrahi operasyonu da ifade etmiştir.