Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sunta

29 Temmuz 2021

     Preste basılmış talaş ve yongadan ibaret tahta. Bu tür tahta suni tahta olduğundan sunta kelimesi ‘suni tahta’nın kısaltılmış şeklidir. Arapça ṣun (=yapma) sözcüğüne nispet eki eklenerek sun’î (=yapay, yapma) ve Farsça taḥte (=biçilmiş ağaç) sözlerinden oluşmaktadır. İtalyanca sunto (=özet) sözüyle ilişkilendirilemez.