Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sürahi

16 Ağustos 2021

     Şarap, şerbet, hoşap, su, ayran konulan uzun boyunlu cam kap. Arapça surāḥî (=su şişesi) sözünden. Arapça sariḥ (=açık, belli; çoğulu sarāiḥ) sözüyle bağlantılıdır. Arapça sarāḥat (=açıklık) kelimesinden sarîh sözü türetilmiştir. İçindekini açıkça gösteren uzun boyunlu şeffaf cam kaplara verilen sürahi adının Arapça sarîḥ ve sarāḥî sözleriyle ilişkili olması olasıdır.