Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sürat

17 Aralık 2023

     Hız, hızlılık, çabukluk. Aynı karşılıktaki Arapça sur’at sözcüğünden. Kuzey Kürtçesinde surat, Azerice, Özbekçe ve Uygurca sür’ät. Ayrıca Bulgarcadaki zurát (=hızlı haberleşme ulağı) sözcüğü de aynı köktendir.