Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Sürme

22 Ağustos 2020

     Kirpik diplerine sürülen siyah toz.  Aynı karşılıktaki Farsça surme sözünden alıntıdır. Söz konusu toz, İran’ın Surme köyünden temin edildiği için bu adı aldığı nakledilmektedir. Farsçada surme-keş (=sürme çeken) ve surme-dān (=sürme kabı) gibi sözler bulunmaktadır. Türkçe sürmek sözüne bağlanması doğru olmasa gerektir. Çünkü, Türkçeye yakın olan dillerin birçoğunda ‘dokundurmak’ karşılığında sürmek sözü kullanılmamaktadır. Bu dillerden yalnızca Azericede sürmek ve Özbekçede sürmàk kelimeleri kullanılıyor. Bunların da İran Dillerindeki surme sözünden kaynaklanmış olduğu sanılmaktadır. Tacikçe surma, Urduca surme, Kürtçe sūrme ve Rusça sürma sözleri aynı karşılıkta dile getiriliyor.