Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Susta

4 Temmuz 2021

     Emniyet yayı, yay. Yunanca soústa (=yay) sözünden. Çakının sustası örneğindeki gibi. Köpeğin iki ayağı üzerine durması karşılığındaki susta sözü ise İtalyanca su sta (=ayağa kalk) veya su sosta (=yukarıda durma) sözlerinden alınmıştır.