Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Sütliman

17 Haziran 2024

     Durgun, dalgasız, sakin; mecazen gürültüsüz, olaysız, huzurlu. Yunancada belirlenen sotolimáni (=iç liman, liman altı) sözünden alıntıdır. İtalyanca sotto (=alt, aşağı) sözcüğü Yunanca soto ile aynı köktendir. Liman sözcüğünün aynı karşılıktaki Eski Yunanca limḗn sözcüğünden kaynaklandığı belirleniyor. İtalyancada ‘alt liman, iç liman’ karşılığında sottoporto sözü biliniyor.