Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Taassup

5 Ocak 2024

     Herhangi bir dine veya ideolojiye, bir kimseye, bir örgüte ya da herhangi bir şeye aşırı taraftarlık, başka inanç ve fikirlere düşmanlık etme,  bağnazlık, fanatiklik. Arapça ‘aṣb (=bağ, bağlama, bağlanma) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça taʿaṣṣub (=bağnazlık) sözcüğünden alıntıdır.