Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tabak

29 Kasım 2021

     İçine yiyecek konulan yayvan kap. Arapça ṭabaḳ (=yayvan kap) sözünden. Arapçaya Pehlevice tābag (=kızartma kabı) kelimesinden aktarılmış olduğu sanılıyor. Kürtçe tebeḳ, Farsça tabaḳ, Kazakça, Kırgızca ve Başkırtça tabak, Özbekçe tàvàḳ, Türkmence tābaḳ, Uygurca tavak.