Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Taban

16 Şubat 2022

     Ayağın alt kısmı; ayakkabının altı; alt, zemin. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki taban (=taban, devetabanı) sözünden. Orta Çağda Türkçede kullanılan taban sözü günümüze dek intikal etmiştir. Azerice daban, Kazakça, Başkırtça ve Tatarca taban, Kırgızca tamam, Özbekçe tàvàn, Uygurca tapan, Türkmence dāban. Rumca tabani Türkçeden alıntıdır.