Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tabanca

7 Ocak 2022

     Cepte veya belde taşınan hafif ve kısa silah. Farsça ṭapançe (=tabanca) sözünden. Farsçada ṭamançe (=tabanca) şekli de kullanılıyor. Tabanca karşılığında Kürtçe debançe, dawançe; şeşar veya şeşagır (=altı ateş) sözleri bilinmektedir. Kürtçe tapan veya taban ‘silindir; ezme, baskılama aracı’ karşılığındadır. Tabanca sözünün Kürtçe tapan (=silindir; ezme, baskılama aleti)  kelimesiyle bağlantısı olabilir. Osmanlıcada tabanca ‘tokat, sille’ karşılığında ifade edilmiş. Farsça ṭapançe ile Osmanlıca tabanca arasındaki münasebet belirsizdir. “Aştı çün sırr-ı zamirin nüktesinden gonca raz / Bir tabancayla yüzünü eyledi evkâr gül” (Lâmii, XVI. yüzyıl). “Nice urdu tabanca sana bu çarh-ı felek / Ey gönül sen delisin kim henüz uslanmadın” (Yunus Emre, XIII-XIV. yüzyıl). Türkçeye yakın dillerde de Farsça şekli baskın görülmektedir. Azerice, Uygurca ve Kırgızca tapança, Kazakça tabanşa, Özbekçe toppànçä, Türkmence sapança deniliyor.