Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tacir

29 Ekim 2021

     Ticaretle uğraşan. Arapça ticāret sözünden türetilmiştir. Akadca tamkārum aracılığıyla Sumerce dam-ĝar sözünden kaynaklanmıştır. Süryanice tagara şekli belirleniyor. Arapça tācir’in çoğulu tüccār’dır. Aramice veya Süryanice tagara şeklinden Arap telaffuzunda g/c dönüşümüyle tacara ve zamanla tacir biçimine dönüşmüş olduğu anlaşılıyor.