Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Taflan

4 Kasım 2023

     Gülgillerden kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz ya da yeşil renkli salkım şeklinde çiçekleri bulunan bahçelerde yetiştirilen küçük bir ağaç. Bu sözcüğün kökeni Sumerce dup-ra-an (=ardıç) sözcüğüne dayanmaktadır. Sumerceden Akadcaya intikal ederek du-apranum (=ardıç) şeklini almıştır. Aramicede dafrana (=ardıç) biçimiyle görülmüştür.