Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tahakkuk

26 Ocak 2024

     Gerçekleşme, gerçekliği yerine gelme. Arapça taḥaḳḳuḳ (=hakikati ortaya çıkma) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça ḥaḳḳ (=gerçeğe uygunluk) sözcüğünden türetilmiştir. Tahakkuk fişi (=vergisi belirlenmiş veya öddenmiş olan yazılı belge) ve tahakkuk memuru (=vergileri tespit eden maliye memuru) sözleri kullanılıyor.