Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Taht

29 Kasım 2021

  TAHT (I) Hükümdarların üzerinde oturdukları koltuk. Farsça taḫt (=koltuk) sözünden. Tahtadan yapıldığı için Farsça taḫta (=ahşap doğrama) kelimesiyle bağlantılıdır. Kürtçe teḥt, Peştuca, Tacikçe ve Urduca, Azerice ve Özbekçe taḥt, Uygurca täḥt, Türkmence tağt, Kazakça ve Kırgızca tak, Tatarca täḥit.

    TAHT (II)  Alt, aşağı. Aynı karşılıktaki Arapça taḥt sözcüğünden.