Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tahterevalli

24 Temmuz 2021

     İki ucuna birer kişi oturup karşılıklı olarak havada inip kalkarak eğlenmeyi sağlayan ve ortasından bir yere dayalı olan genellikle tahta ve sonraları kısmen metalden yapılmış araç. Farsça taḫt-i revān (=tahtırevan, koşan oturak; bir tür taşıma aracı) sözünden kaynaklanmıştır. Farsça taḫt (=oturak; hükümdar oturağı) ve revān (=yürüyen, giden, koşan, koşturan, akan) sözcüklerine dayanmaktadır. Farsça taḫt-i revān’dan taḫt-i  revāni ve bu sözden de tahterevalli şekline varılmıştır.