Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tahtırevan

29 Kasım 2021

     At, katır, deve, fil vb. hayvanların sırtında veya omuzda götürülen üstü örtülü insan taşınan araç. Farsça taḫt (=oturak) ve revān (=giden) sözcüklerinden türetilen taḫt-ı revān (=giden oturak) sözünden alıntıdır.