Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Taka

14 Temmuz 2023

     Yaygın olarak Karadeniz Bölgesinde kullanılan küçük yelkenli tekne. Eski Yunanca ákatos (=küçük gemi) sözünden dönüştüğü kanısındayım. Aynı karşılıkta Eski Yunanca ákátion, ákáton ve ákáto şekilleri de kullanılmıştır. Yeni Yunancada da ákatos (=taka; hücumbot; modül) sözü kullanılmaktadır. Ayrıca Yeni Yunancada akátıo (=küçük sandal, kayık) şekli de biliniyor. Arnavutçada take (=küçük kayık) şekli ifade ediliyor. Taka sözcüğü İstanbul, Sinop, Samsun ve Trabzon yörelerinde ‘motorlu küçük kayık’; Bursa ve Ordu dolaylarında ‘büyük motorların arkasına bağlanan kurtarma sandalı’; İzmir, Kocaeli ve Rize havalisinde ‘bir çeşit sandal’ olarak bilinmektedir.