Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Takdim

14 Haziran 2024

     Bir şey sunma, arz etme; birini bir başkasına tanıtma. Arapça taḳdîm (=sunma, ileri sürme) sözcüğünden. Aynı dildeki ḳudūm (=öne geçme) sözcüğüyle bağlantılıdır. Arapça ḳudūm ise aynı dildeki ķuddām (=ön, ön taraf) sözcüğüne dayanmaktadır.