Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Takoz

14 Mart 2021

     Herhangi bir şeyin sabitlenmesi için altına yerleştirilen kıskı. Eski Yunanca thakéo veya thakéoiso ‘oturmak’ demektir. Eski Yunanca thōkos (=iskemle, kürsü, oturak) sözüyle bağlantılıdır. Aynı dilde bunun thákos şekli de aynı karşılıktadır. Eski Yunanca thákisis (=oturma, oturulacak yer) de aynı kökten türetilmiştir. Yeni Yunancada takos ‘üzerine bir şey yerleştirilen veya oturtulan kütük veya tahta parçası’ karşılığındadır. ‘Topuk’ karşılığındaki İtalyanca tacco ve İspanyolca taco ile ilişkisi belirsizdir. Argoda takoz denince ‘kaba saba insan’ anlaşılır. Yine argoda takoz koymak, bir işin yapılmasını engellemek olarak bilinmektedir.