Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Takrir

7 Kasım 2023

     Sözle ifade etme; önerge; tapu dairesinde bir taşınmazı sattığını ya da ipotek ettiğini beyan etme; yerleşme, yerleştirme. Aynı karşılıktaki Arapça taḳrīr sözcüğünden. Bu sözcük Arapça ḳarār (=sabit olma, yerleşme) ve iḳrār (=söyleme, kabul etme) sözcükleriyle bağlantılıdır.