Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Taksit

3 Ocak 2022

     Bir borcun belirli zamanlarda ödenmesine dair kısımlarından her biri. Arapça taḳsîṭ (=ödenecek borç kısmı) kelimesinden alıntıdır. Arapça taḳsîṭ aynı dildeki ḳıst (=hisse, pay, nasip) sözcüğünden türemiştir. Kürtçe teḳsîd.