Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Takviye

19 Haziran 2024

    Kuvvetlendirme, kuvvet verme, güçlendirme, sağlamlaştırma, yardımcı kuvvet, destek, ek. Bu sözcük Arapça taḳviye (=kuvvetlendirme, güçlendirme) sözcüğünden alıntıdır. Aynı dildeki ḳuvvet (=güç, kudret) sözcüğünden türetilmiştir. Ḳuvvet sözcüğü Arapça ḳuvve (=kudret, güç; kabiliyet; keyfiyet) sözcüğüyle bağlantılıdır.