Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Talih

2 Eylül 2021

     Şans, rastlantıları oluşturan doğaüstü güç. Arapça ṭāli (=sonradan gelen, ardı sıra gelen) sözcüğünden dönüşmüştür. Arapça ṭāli’nin müennes şekli ṭāliye’dir. Bu sözcüklerin aynı dildeki ṭulû (=belirmek) kelimesiyle bağlantılı olduğu sanılıyor. Farsça ve Osmanlıcada talih, Kürtçede tali şekillerinin yanı sıra Azerice tāleh, Kazakça talay, Türkmence täley biçimleri görülüyor. Kem talih ‘kötü talih, talih kuşu ‘karşılaşılan sevindirici durum’dur.