Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tam

19 Mart 2023

     Bütün, tüm, noksansız. Arapça tāmm (=tüm, bütün) sözcüğünden. Bu sözcük Arapça temm (=bütün) şekliyle bağlantılıdır. Aynı kökten Arapça tamām (=bütünlük) ve tamāmen (=büsbütün) sözleri kullanılmıştır. Akadca gamrum (=bütün) sözcüğüyle ilişkili olabilir. Kürtçe, Azerice ve Uygurca tam.