Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tamu

11 Eylül 2021

     Cehennem. Soğdca tam (=cehennem) sözünden. Sir Gerard Clauson tamu sözünün Soğdcadan Türkçeye aktarıldığını öne sürüyor. Bu da Avestaca temah kelimesine dayanmaktadır. Kazakça tamuk şekliyle kullanılmaktadır. Önceki yüzyıllardan kalma Uygur ve Kıpçak metinlerinde de tamu sözü ‘cehennem’ karşılığında ifade edilmiş. Sanskritçe tamas (=karanlık) sözüyle bağlantılı olabilir. Kutadgu Bilig’de hem tamu hem de tamuğ şekli görülüyor. Kaşgarlı da tamu (=cehennem) sözünü aktarmaktadır. Türkçe yazan şair ve yazarların bir kısmı da tamu sözünü kullanmışlar.