Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tansık

15 Haziran 2024

   

     Şaşılacak şey, acayip, mucize, harika, nefis. Aynı karşılıktaki Orta Çağ Türkçesinde bilinen tanğsuk sözcüğünden. Aynı çağda Türkçede bilinen tanğ (=şaşacak, şaşılacak nesne, acayip şey) sözcüğüyle -suk ekinden türetilmiştir. Moğolca tangsug (=tatlı, nefis, lezzetli; hoş, harika, güzel, müthiş) sözcüğüyle aynı köktendir. Dansuk, dansuh ve dansık gibi şekillerde de ifade edilmiş olan bu sözcüğün kullanımı Türkçe ve Türkçeye yakın dillerde yaygın değildir. Kıpçakçada ‘acayip, şaşılacak şey’ karşılığında tansıķ veya tañsıķ biçimleriyle ifade edilmiştir.