Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tansu

9 Eylül 2020

     Cumhuriyet döneminde yaygınlaşan kadın adlarındandır. Çince tiān (=tan, şafak; gökyüzü) ve shui (=su) sözlerinden oluşması olasıdır. Çince tiān ve shui kelimeleri Orta Çağın başlarında Türkçede yer alarak tan ve su şekliyle telaffuz edilmiştir. Bu açıdan, Tansu adı, ‘üzerine gökyüzünün ışıdığı su, masmavi su; mecazen tertemiz’ karşılığında kullanılmış olabilir. Bu takdirde, Çince tiān-shui biçimi, Türkçeye uyarlanarak Tansu denilmiştir.

     Bununla birlikte, Moğolca tan-suğ (=tatlılar, arkadaş canlısı), tansug (=tatlı, lezzetli, nefis) ve tangsu (=sevecenlik, şefkat) sözlerinin bulunduğu görülmektedir. Tansu adını bu Moğolca sözlerle ilişkilendirmek isteyenler olabilir. Tansu adına ilişkin başka açıklamalar yapılan açıklamaların gerçeği yansıtmadığı kanısındayım. Diğer tarafta, ‘sığ ırmak’ karşılığında Çince t’an sözünden Moğolcaya geçerek bu dilde tang biçiminde dile getirilen bir başka sözle karşılaşılmaktadır. Her yönüyle incelendiğinde Tansu adının Çince veya Moğolca sözlerden esinlenilerek Türkçede kullanılmaya başlandığı sonucuna varılabilir.