Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tanzimat

22 Nisan 2021

     Düzenlemeler, düzeltmeler, düzen vermeler. Tanzimat, Arapça tanzîm (=düzeltme, düzenleme, nizam verme) sözünün çoğuludur. Osmanlı devletinde 3 Kasım 1839’da Gülhāne Hatt-ı Hümāyunu ile başlayan dönem. Modern bir devlet adamı olan Sultan Abdülmecid zamanında başta hukuk alanı olmak üzere hayatın birçok alanında köklü reformlara imza atıldı. Tanzim sözü Arapça nazm (=sıra, tertip) sözünden kaynaklanmaktadır. Arapça nizām (=dizi, sıra; düzen, tertip, yol, kaide), nāzım (=tanzim eden, düzenleyen) muntazam (=intizamlı, sıralı, düzenli, düzgün, derlitoplu), manzūm ve intizām (=tertipli) kelimeleri aynı kökten türetilmiştir.