Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tapu

31 Ağustos 2021

     Bir taşınmazın mülkiyet hakkını belirten belge, tapu kuruluşu. Orta Çağda Türkçede tapuğ (=hizmet; tapma; tapı), sözünden gelmektedir. Önceleri belirli bir hizmet karşılığında kişilere bir kısım mülkler veriliyordu. Buna tapuğ (=hizmet) deniliyordu. Osmanlı döneminde bu maksatla tapu veya tapuğ sözü Orta Çağ boyunca kullanıldı. Tapu sözü Polinezya Dillerindeki tapu (>tabu) ile ilişkili olmasa gerektir. Bu son kelime XVIII. yüzyılın sonlarında keşfedildi. Türkçedeki tapu/tapuğ sözünün Çinceden veya başka bir dilden geldiğine dair görüşler birer varsayım olmaktan öteye gitmemektedir. “Taptuğun tapusunda / Kul olduk kapusunda” diyen Yunus Emre tapu sözünü Türkçedeki kullanımına uygun olarak hem tapınak/tapı yeri hem de mülk olarak görmüştür. Buna karşılık Türkçeye yakın dillerde tapu sözü yaygın değildir.