Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Taraba

16 Ocak 2024

     Tahta perde, ahşap kepenk, ahşap paravan. Aynı karşılıktaki Arapça darrāba sözcüğünden. Suriye Arapçasında darrāba (=dükkân kepengi) sözcüğü biliniyor. Başka dillere de intikal etmiştir. Bulgarcada táraba (=tahta parmaklık) sözcüğü kullanılmaktadır. Sırpça tàrabe sözcüğü de aynı karşılıktadır. Anadolu’da yaygın olarak daraba şekliyle de ifade ediliyor. Pehlevice darbās (=saray) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. Arapça darrāba sözcüğünün İrani Dillerdeki dar (=ağaç, ahşap) sözcüğüyle ilişkisi olabilir.