Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tarhana

6 Ağustos 2021

     Mayalanmış yoğurtlu hamurun kurutulup ufalanmışı olup çorba yapmaya yarar. Farsça  terḫāne, terḫuvāne veya terḫine ‘buğday yarması, süt karışımı çorba’ karşılığındadır. Farsça terḫāne biçiminden alıntıdır. Kürtçede tarḥane şekliyle biliniyor. Uygurca şorpa türi, Tatarca şulpa töri, Kazakça sorpa türi, Başkırtça şulpa törö sözleriyle dile getiriliyor. Yunanca traḥanás şekli Farsça terḫāne sözüyle bağlantılıdır. Bununla birlikte Yunancaya Kürtçe veya Türkçe üzerinden de aktarılmış olabilir. Memlûklularda tarhana veya tarhanah biçimleri görülmüştür. Ahmet Vefik Paşa göce tarhanası ve kızılcıklı tarhana çeşitlerinden söz etmektedir. Mütercim Âsım Efendi “Burhân-ı Katı” sözlüğünün “terhâne” maddesinde tarhananın bulgurla yapılanı ve “dövme” denilen buğdayla yapılanı olmak üzere iki çeşidini açıklamaktadır. Tarhana önceleri etle veya kıymayla da yapılmıştır.