Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım

24 Ekim 2021

     Ürün almak için toprağı sürüp ekme işi. Kaşgarlı’nın sözlüğündeki tarımsın (=ekin eker görünmek) sözüyle bağlantılıdır. Aynı sözlükte tarıt (=ektirmek), tarıg/tarığ (=ekin, bitki; tane, tohum; zahire), tarığ-lağ (=tarla, tohum ekilen yer), tarıglan (=ekin sahibi olmak), tarıl (=ekilmek) sözleri nedeniyle tarım kelimesinin Türkçeye yakın dillerde evrildiği kanısındayım. Bununla birlikte, söz konusu dillerde tarım kelimesiyle karşılaşılmamaktadır.