Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tarla

4 Eylül 2021

     Ekin ekilen yer. Orta Çağda Türkçede tarığlağ (=tarla, ekerge) şekliyle biliniyordu. Macarca tarlò (=tarla, anız) sözcüğüyle aynı köktendir. Çuvaşça tarla, Azerice tarla, Kırgızca talā, Özbekçe dälä sözleri kullanılmaktadır. Kırım Tatarcasında tarlau ‘sürülmüş toprak’ demektir. Tatarca basū ‘tarla’ karşılığındadır.