Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tas

21 Kasım 2020

     Çanak, kâse, çukur kab. Tas sözü Kürtçeden Farsçaya ve Arapçaya intikal etmiştir. Gürcüceye de geçerek Gürcüce tasi şekliyle telaffuz edilmiş. Deylemicede tası/d kelimesi ‘tas’ karşılığındadır. Kürtlerde tas sözcüğü deyim ve atasözlerinde de yer almıştır. Ayrıca birçok tas çeşidinden söz edilir: tasa girmi (=çorba kàsesi), tasa avê (=su kupası), tasa şerbetê (=şerbet kadehi), tasa destan (=el yıkamak için kullanılan kap) gibi. Farsça aracılığıyla Arnavutçada tas, Uygurcada das, Azericede tas, Türkmencede tāz, Rusçada taz ve Özbekçede tàs şekliyle telaffuz edilmiş. Türkçede tası tarağı toplamak (=bir yerden acele ayrılmak) deyimi yaygındır. Osmanlıcada tâs-ı felek sözü ‘gökyüzü’nü veya ‘sema’yı belirtiyordu.