Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tava

26 Mart 2020

     Yağ ve bir kısım yiyecekleri kızartmak için kullanılan uzun saplı geniş kap. İçinde yapılan yemekler onun adıyla anılır: Hamsi tavası, ciğer tavası, patates tavası gibi. Farsça tāba sözüyle bağlantılıdır. Bu söz Pehlevice tābag (=kızartma tavası) sözüne dayanmaktadır. Kürtçe tewe/tawe sözleri biliniyor. Kürtçede nanê tewê (=tava ekmeği) ve benzeri sözler kullanılmaktadır. Kürtçe tav kelimesi ‘sıcaklık, hararet, ısı’ belirtmektedir. Sumerce tab (=hararet, arzu), Sanskritçe tāpah (=ısı, sıcaklık, ateş, hararet) ve tapta (=kızartılmış, ısıtılmış), Zendce tap (=aşırı sıcak), Omiros’ta tafos (=ölü yakma töreni), Eski Slavca toplu (=sıcak), Latince tepor (=hararet), İrlandaca (=sıcak), Ermenice dab (=aşırı sıcak) örnekleri tava kelimesiyle bağlantılıdır. Türkçedeki “demiri tavında dövmeli” atasözündeki tav sözcüğü de ‘sıcaklık, kızgınlık’ belirtmektedir ve İran Dillerinden alınmadır.