Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tavuk

24 Aralık 2021

     Sülüngillerden eti ve yumurtası için üretilen kümes hayvanı. Kaşgarlı’nın sözlüğünde takuk (=horoz; tavuk) sözü kullanılmıştır. Türkmence tovuk, Özbekçe tàvuk, Kazakça, Tatarca ve Başkırtça tavık, Azerice toyug, Kırgızca tök. Moğolcada takiya (=tavuk) sözcüğüyle ilişkisi belirsizdir. Macarcada tyúk kelimesi ‘tavuk’ karşılığında biliniyor. Macarca tyúk’un Türkçe eksenli dillerden intikal etmiş olması olasıdır. Sanskritçe khānōdakaḥ (=tavuk) sözündeki dakaḥ biçimi Orta Çağda Türkçede ‘tavuk’ karşılığındaki takuk’a benzeşim göstermektedir.