Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Tayyare

1 Eylül 2021

     Uçak.  ‘Uçmak’ karşılığındaki Arapça ṭayerān veya ṭayarān kelimesiyle bağlantılıdır. Arapça ṭayr (=uçan kanatlı canlı, kuş) sözünden türetilmiş olmalıdır. Arapça ṭayyār ‘uçan, uçucu’, ṭāira ‘uçak’ demektir. Kürtçe tiyare, Azerice ve Özbekçe teyyare denilmektedir. Kürtçedeki teyr (=kuş) sözü de aynı köktendir. Japoncada benzer bir söz olan tori (=kuş) kelimesi kullanılmaktadır.