Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tayyare

1 Eylül 2021

     Uçak.  ‘Uçmak’ karşılığındaki Arapça ṭayerān veya ṭayarān kelimesiyle bağlantılıdır. Arapça ṭayr (=uçan kanatlı canlı, kuş) sözünden türetilmiş olmalıdır. Arapça ṭayyār ‘uçan, uçucu’, ṭāira ‘uçak’ demektir. Kürtçe tiyare, Azerice ve Özbekçe teyyare denilmektedir. Kürtçedeki teyr (=kuş) sözü de aynı köktendir. Japoncada benzer bir söz olan tori (=kuş) kelimesi kullanılmaktadır.