Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Teamül

14 Şubat 2022

     Olagelen, yapılagelen; iş, davranış. Arapça amel (=iş, edim) sözünden türetilen te’āmul (=bir işin oluşu) kelimesinden aktarılmıştır.