Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tefeci

20 Kasım 2022

     El altından yüksek faizle ödünç para veren kimse. Türkçede kullanılan tefe (=içinde yirmi varak altın bulunan deste) sözüne aynı dilde ‘iştigal etme’yi belirten -cı/-ci son eki getirilerek oluşturulmuştur. Türkçedeki tefe sözcüğünün Arapça deffe (=yan, yüz; kitap cildinin iki yanlarından her biri) sözcüğünden alıntı olması mümkündür.