Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teftiş

4 Nisan 2022

     Denetleme. Arapça teftîş (=sorup araştırma) kelimesinden. Bu söz Arapça fetş (=soruşturma, araştırma) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça mufettiş (=teftiş eden) sözü de aynı köktendir. Bkz. Müfettiş.