Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Teğet

30 Ocak 2024

     Bir eğrinin yanından geçerken ona bir noktada değen doğru. Orta Çağ Türkçesindeki teg- (=değmek, dokunmak) sözcüğünden kaynaklanmaktadır. Aynı çağdaki tegin (=değin) sözcüğüyle aynı köktendir. Öz-özet gibi Türkçe teg sözcüğüne -et eki alan teget sözcüğünden dönüşmüştür.