Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tekbir

28 Mayıs 2024

     Yüceltme, ululama, büyütme, büyük sayma, tazim etme. Aynı karşılıktaki Arapça tekbîr sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki kibr (=büyüklük, ululuk; büyüklük taslama; [birisine] yüksekten bakma) sözcüğünden türetilmiştir. Türkçede kullanılan kibir (=büyüklük taslama, kendini herkesten üstün görme) ile Arapça kiber (=yaşlılık; büyüklük) ve kebîr (=büyük, ulu) sözcükleri de aynı köktendir. Arapça kibār (=büyükler, ulular; mecazen ince, terbiyeli, görgülü) sözcüğü Türkçede yaygın olarak ‘ince, görgülü’ karşılığında ifade edilmektedir. Bu sözcükler Aramice gabar (=ulu, yüce, yüksek) sözcüğü aracılığıyla Akadca gabru (=üstün, yüce, ulu) sözcüğüne dayanmaktadır. Farsça ve Kürtçe tekbîr, Azerice, Uygurca ve Özbekçe täkbir, Türkmence ve Kırgızca tekbir, Kazakça tekpir.