Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

 

 

 

 

 

 

 

Teke

7 Ocak 2022

     Erkek keçi. Farsça teke (=erkek keçi) sözünden. Farsçada deke şekliyle de biliniyor. Bu kelime Orta Çağda Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Bu bağlamda Kaşgarlı’nın sözlüğünde teke (=teke; erkek geyik) sözü yer almaktadır. Türkçede ‘erkek keçi’ye erkeç de deniliyor. Kürtçe taḳ ‘kulakları beyaz veya benekli olan keçi’ karşılığındadır. Pehlevice tag (=çevik; koşma, atak yapma) sözcüğüyle ilişkisi olabilir. Pehlevice tag, Avestaca taka (=ilerleme, yol alma) sözüne istinat etmiştir. Kazakça, Türkmence ve Kırgızca teke, Azerice, Özbekçe, Başkırtça ve Tatarca täkä, Uygurca tekä.