Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

 

 

 

 

 

 

Teke

7 Ocak 2022

     Erkek keçi. Farsça teke (=erkek keçi) sözünden. Farsçada deke şekliyle de biliniyor. Bu kelime Orta Çağda Farsçadan Türkçeye geçmiştir. Bu bağlamda Kaşgarlı’nın sözlüğünde teke (=teke; erkek geyik) sözü yer almaktadır. Türkçede ‘erkek keçi’ye erkeç de deniliyor. Kürtçe taḳ ‘kulakları beyaz veya benekli olan keçi’ karşılığındadır. Pehlevice tag (=çevik; koşma, atak yapma) sözcüğüyle ilişkisi olabilir. Pehlevice tag, Avestaca taka (=ilerleme, yol alma) sözüne istinat etmiştir. Kazakça, Türkmence ve Kırgızca teke, Azerice, Özbekçe, Başkırtça ve Tatarca täkä, Uygurca tekä.