Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tekerlek

7 Ağustos 2021

     Merkezî bir eksenin çevresinde dönen çember, teker. Orta Çağda Türkçede mevcut olan tegre (=daire, çevre, değre) ve tegrek (=herhangi bir şeyin halkası, değresi) sözleriyle bağlantılıdır. Bir zamanlar Türkçede mevcut olan tegür (=değirmek, döndürmek) ve tegrükle (=kuşatmak, sarmak) kelimeleri de aynı köktendir. Tekerlek sözü de tegre’nin teker’e dönüşmesi ve sonuna Türkçelek ekini almasıyla türetilmiştir. Azerice teker, Türkmence tiğir, Tatarca tegermeç, Başkırtça tegermes. Özbekçedeki ğıldırek  (=tekerlek) sözü Kürtçe gıldır (=yuvarlak) kelimesiyle ilişkilidir.