Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tekke

1 Ocak 2022

     Pirlerin, dervişlerin ve müritlerin görüşüp buluştukları yer. ‘Oturmak, yerleşmek’ karşılığındaki Arapça vekee kökünden geldiği sanılmakla birlikte, Arapça tükee (=asa, dayanak) sözünden geldiği kanısı da belirsizdir. Kimi dil bilimciler tekke kelimesinin Arapça olmadığı görüşündedirler. Bu bağlamda tekke sözünün ‘post’ karşılığındaki Farsça tekke sözüyle ilişkili olduğu da iddia edilmektedir. Tekke sözü XV. yüzyıldan sonra Osmanlılarda kullanılmaya başlanmıştır. Fatih Sultan Mehmet’ten sonra İstanbul’da birçok tekke açılmıştır. Osmanlıcada genellikle tekye şekli telaffuz ediliyordu. Büyük tekkelere asitāne, küçük tekkelere ise zaviye denilmiştir. 1925 yılıda çıkarılan bir yasayla tekkeler kapatılmıştır.