Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Etimolojik Açıdan
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

 

Bilal Aksoy

Tekrar

13 Nisan 2024

     Yineleme. Aynı karşılıktaki Arapça tekrār sözcüğünden. Bu sözcük aynı dildeki kerr (=vaz geçtiği şeye yeniden dönme) sözcüğünden türetilmiştir. Arapça kerre (=defa, kez) sözcüğü aynı köktendir. Arapça kerre’nin çoğul şekli kerrāt’dır. Kerrat cetveli ‘çarpım tablosu’ karşılığındadır.  Aynı dildeki kerrār sözcüğü ‘vaz geçtiği şeye tekrar dönüş yapan’ demektir.